PARTNER - Specialkemi
Imerys

IMERYS är den ledande internationella tillverkaren av högkvalitativa vita mineraler med olika specifika egenskaper som används inom bl.a. färg-, lim, plast- och gummiapplikationer.

Genom sitt breda sortiment av mineraler– kaolin, kalciumkarbonat, diatomit, perlit, mica, talk etc – erbjuder Imerys Filtration & Performance Additives tekniska produkter som är viktiga för många industrier.

www.imerys-perfmins.com