PARTNER - Specialkemi
Chitec

Chitec är en ledande leverantör av coating- och plast-additiver. De är en ledande aktör inom UV/ljus-, värme- och flamskyddskontroll applikationer. Chitec har sin tillverkning på Taiwan med dotterbolag i Kina och USA.

Produktsortimentet består av fotoinitiatorer, UV-absorbenter, ljusstabilisatorer, antioxidanter och flamskyddsmedel. Chitec arbetar kontinuerligt med innovationer för att kunna tillämpa miljövänliga tillverkningsprinciper och för att kunna erbjuda produkter med en grön profil. Man arbetar med att succesivt REACH registrera viktiga delar av produktsortimentet för att kunna erbjuda en komplett och konkurrenskraftig portfölj till den europeiska marknaden.

www.chitec.com