PARTNER - Specialkemi
Borica

Borica är en ledande tillverkare av organotitaner, baserad på Taiwan. Dessa produkter används som tixotropigivare och processkatalysatorer i olika applikationer och marknadsförs under varumärket Tytan.

Tytan CX 100 o 200 ger en tixotropieffekt i vattenbaserade färger. Tytan TIPT, TET och EHT är processkatalysatorer för polyester och ersätta för organo-tin i mjukgörare, polyester och polyuretan.. Tytan AP 100 och AP 20 är en serie vidhäft-ningsförbättrare inom flexo- och gravyrtryck samt för förpack-ningar för förbättring av tryck och värmestabilitet.

www.borica.com