PARTNER - Papper & Massa
Feralco Nordic

Feralco är en ledande leverantör av vattenreningskemikalier med produktionsanläggningar och säljbolag i hela Europa. Tyngdpunkten ligger på fällningskemikalier såsom polyaluminiumklorid (PAC) och järnklorid med applikationer inom vattenrening i kommuner, massa- och pappersindustrin och övrig industri.
 
Feralco bildades 2001 genom en sammanslagning av vattenreningsverksamheterna hos Alcan och Laporte och idag finns gruppen etablerad med verksamhet i nio länder. Feralco Nordic har produktionsanläggningar i Vetlanda och Sölvesborg och i samarbete med dem erbjuder vi skräddarsydda lösningar med effektiva fällningskemikalier kombinerat med applikationstekniskt kunnande till den svenska massa—och pappersindustrin.

www.feralco.se