Om oss

Vi marknadsför mineraler, kemikalier och filter- och doseringsutrustningar till industrier i Norden. Som en del av samarbetet med vår partner ACAT vänder vi oss även till Pappers & Massaindustrin i Estland, Frankrike, Spanien och Belgien. Företaget startades 1 december 2007 med ett samarbetsavtal med Imerys som bas. Samarbetet med Imerys Filtration & Performance Additives Europé är fortfarande centralt i våra affärer.

Avtalet gäller den svenska marknaden och produkterna används främst inom färg-, lim-, plast-, gummi- och byggindustrin. Under åren har vi arbetat framgångsrikt med att komplettera produktsortimentet inom Specialkemi och vi är nu aktiva på hela den nordiska marknaden. Sedan 2009 arbetar vi med applikationer inom pappersindustrin i Skandinavien. Grundiden är vår tro på det lilla företagets möjligheter att hitta flexibla lösningar med optimal kundnytta.

Den 1 oktober 2015 utökade vi vårt samarbete med vår partner ACAT att även gälla Frankrike, Spanien och Belgien. Dessa affärer kommer att bedrivas från ett dotterbolag i Frankrike. Kontor finns i Västra Frölunda och våra säljare arbetar från hemmakontor nära våra kunder. Tillsammans med våra transportörer och med lager i Sverige skapar vi ett tryggt nätverk för leveranssäkerhet. ACM arbetar med att succesivt bygga upp en intressant portfölj av kompletterande produkter till industrier och kommuner.

Bengt Wigermo
Bengt Wigermo
Monica Jällbrink
Monica Jällbrink
Tommy Petersson
Tommy Petersson
Eva Windrot
Eva Windrot
Emil Engvall
Emil Engvall
Claes-Göran Pettersson
Claes-Göran Pettersson
Jan Larsson
Jan Larsson
Niklas Wimnell
Niklas Wimnell
Roland Boom - ny fr o m 1 maj
Roland Boom - ny fr o m 1 maj