NYHETER

2017-01-31
ACM följer upp ett bra resultat 2015 med en ökad omsättning 2016

Under 2016 omsatte vi 85,3 mkr vilket är en ökning med 15,6% jämfört med 2015. Den ökade försäljningen är bl.a. kopplat till företagets etablering i Frankrike och Belgien.

En annan starkt bidragande faktor är den positiva utvecklingen för affärerna till svensk pappersindustri under 2016. Under 2013 och 2014 hade företagets avdelning som vänder sig till pappersindustrin ett par vikande år.  Därefter har utveckling vänt och 2016 blev det bästa året för avd. Papper på flera år.
 
2017-01-31
Lyckad etablering för ACM i Frankrike och Belgien

Under hösten 2015 utökades ACMs samarbete med ACAT till att gälla även pappersindustrin i Frankrike, Spanien och Belgien.

Man etablerade ett bolag i Frankrike och tog över löpande affärer. Sedan denna etablering för drygt ett år sedan har utvecklingen varit mycket positiv.  Det franska dotterbolaget är nu positionerat med större affärer i både Frankrike och Belgien och omsättningen har fördubblats sedan slutet av 2015.
 
2017-01-30
ACM börjar att marknadsföra PCC

Under 2015 förvärvade Imerys PCC  (Precipitated Calcium Carbonate) divisionen från Solvay. Denna organisation har nu integrerats i Imerys Carbonates.

I samband med att vi nu skriver ett nytt avtal med Imerys Carbonates division kommer även sortimentet av PCC att ingå. PCC är fälld kalciumkarbonat som är mycket ren och med väldigt fin partikelstorlek.

Med dessa produkter finns det intressanta möjligheter i både färg, fogmassor och PVC- produkter.
 
2017-01-04
Emil Engvall har utsetts till ny VD för ACM AB från 1 januari 2017.
 
Emil har nu varit anställd på ACM i fyra år och har det senaste året varit företagets Försäljningschef. Under denna tid på ACM har han visat att han har förmågan att leda och utveckla företaget ytterligare.
 
Genom Emils ledarskap kommer ACM att fortsätta att fokusera på att utveckla våra affärer. Genom utökat samarbete med kunder och leverantörer kommer ACM att fortsätta att öka försäljningen och kommer alltid titta efter nya applikationer.
 
Vi önskar Emil lycka till i sin nya roll!
 
Tommy Petersson och Bengt Wigermo
Ägare

 
2017-01-04
Nytt lager i Göteborg

Som ett led i utökad kundservice öppnar ACM fr o m 1 januari ett nytt lager i Göteborg. Tidigare har allt styckegods lagrats i Falkenberg men efter analys av kostnader och logistikflöde har beslut tagits att flytta produkterna som levereras till pappersindustrin från Falkenbergs lager till det nya lagret i Göteborg.

 
2016-12-23
Imerys utökar sitt produktsortiment av Imerplast
 
Imerplast är ett unikt produktsortiment av polyolefin compounds. Det är baserat på en mix av återvunnen PE och PP som har modifierats för att ge intressanta egenskaper för flera applikationer.

De första åren på marknaden har produkterna framför allt varit anpassade för korrugerade rör och trä- plastkompositer. Sortimentet har vidareutvecklats för att anpassas till fler applikationer för korrugerade rör.

Nyligen lanserade Imerys Imerplast kvaliteter utvecklade för formsprutning. Det ökar möjligheterna med Imerplast ytterligare, med ett återvunnet material som i många applikationer kan ersätta virgin PE och PP.

Detta erbjuder stora möjligheter för formsprutare och rörtillverkare att förbättra sitt företags hållbarhetsprofil. Kontakta oss gärna för mer information!

 
2016-09-15
Operatörsutbildningar
 
ACM levererar kemikalier med tillfört värde. Förutom värdetillförsel i form av säkra leveranser, applikationsservice, problemlösning och nödutryckningar, genomför vi också skräddarsydda utbildningar för våra kunders operatörer.

Med vår långa erfarenhet av mäldkemi och vattenrening som bas, hjälper vi kunder att utveckla både erfaren och nyanställd personal att styra sina processer. Det handlar givetvis om den kemiska funktionen, men också hur effekterna av kemin påverkar processerna. Vi talar också om hur effekterna kan utnyttjas genom anpassning av maskinparametrar eller andra processinställningar.

Ofta upplevs kemin som något abstrakt som man inte vill, vågar eller orkar ta sig an. Vi gör alltid en analys tillsammans med kunden om vad som behöver utvecklas. Därför anpassas varje enskild utbildning till den applikation och kunskapsnivå som är aktuell. Vi talar inte om kemiska formler utan om praktisk användning och hantering av de kemikalier vi levererar och vad som händer när de doseras till olika applikationer.

 
2016-06-21
Tillväxt för våra dispergeringsmedel
 
Vi har under ett par års tid arbetat med att förbättra hela supply chain för vårt sortiment av dispergeringsmedel.

Detta arbete har nu börjat att bära frukt i form av nya affärer och en betydande ökning av kvantiteterna. Sortimentet av DispStar® består av en komplett serie av dispergeringsmedel för färg- och limindustrin och pappersbestrykning.

För eventuella förfrågningar hör av er till någon av våra säljare

 
2016-02-12
Ny serie polymerer för vattenrening och slamavvattning

Vi har fått en ny serie polymerer avsedda för vattenrening och slamavvattning. Vi är nu ute hos våra kunder i de länder vi är aktiva och genomför lab studier. Hittills har vi sett mycket positiva och lovande resultat i lab vilket nu också genererat ett antal fullskaleförsök. Produkterna har visat på starkare flockning, renare klar fas och bättre avvattning.

Produktserien heter FlocStar® 2421 P NS - 2427 P NS.

 
Emil Engvall, VD
Emil Engvall, VD