PAPPER & MASSA  -  Vatten & Slam


Vi tillhandahåller kemikalier för intern och extern vattenrening samt slamavvattning.

I portföljen finns bentoniter, anjoniska och katjoniska polymerer samt högladdade fixeringsmedel. Vi har även fällningskemikalier som polyaluminium-klorid (PAC) och järnklorid.
 

Vi har över 30 års erfarenhet av hur man anpassar kemikaliesystem till olika miljöer i vatten- och slamapplikationer.

I nämnda applikationer använder vi en-, två- eller trekomponentssystem beroende på vilket förhållande som råder i det specifika vattnet eller slammet. 

Vi är flexibla att arbeta fram ett koncept till varje unik applikation.

Högre torrhalt på slam med rätt doseringstrategi Högre torrhalt på slam med rätt doseringstrategi

Vårt mål är att styra kemin så att vi uppnår en optimal funktion på ett så kostnadseffektivt och miljövänligt sätt som möjligt.


Produktnamn:
BentStar®, FlocStar®, FixStar®, Raifix®

Skriv gärna ett meddelande eller en fråga, vi svarar så fort vi kan.