PAPPER & MASSA  -  Torrstyrka


Utvecklingen inom pappersindustrin går allt mer i riktning åt att hitta nya produktområden och marknader, samtidigt som strävan är att höja kvaliteten och sänka kostnaderna.

Allt fler har ambitionen att sänka kostnaderna och gör försök med att sänka ytvikten, alternativt ersätta fiber med fyllmedel. Problemet är att pappersstyrkorna oftast sjunker och kvaliteten blir sämre.
 

På senare tid har flera typer av kemikalier utvecklats för att behålla eller höja styrkorna när mängden fiber och/eller fyllmedel ändras.

Den gemensamma benämningen för dessa produkter är: Torrstyrkemedel
 

Vi marknadsför idag tre typer av torrstyrka agenter:

Polyvinylamin (PVAm)
GPAM (Glyoxylerad polyakrylamid)
Stärkelsebaserad polymer


Vi gör alltid lab.försök för att välja den produkt som passar bäst för en provkörning.

Produktnamn:
BondStar®, PrimeBOND®

Skriv gärna ett meddelande eller en fråga, vi svarar så fort vi kan.