PAPPER & MASSA  -  Retention & Fixering


Vi tillhandahåller flera varianter av retentionssystem. I paletten finns bentonit, anjoniska och katjoniska polymerer (PAM), samt fixeringsmedel.

Vi har över 25 års erfarenhet från hur man komponerar och optimerar retentions-system vid pappersmaskiner. Vi har också lång erfarenhet av olika system för hartsbekämpning med till exempel bentonit och fixeringsmedel, samt hur man styr katjonbehov i våtändan.
 

Vi använder en-, två- och tre-komponentsystem vilket gör oss flexibla att hitta lösningar i varje unikt fall. Vårt mål är att styra mäldkemin så att vi uppnår optimal retention och avvattning, kombinerat med god körbarhet och driftekonomi.

Miljöbelastningen minskar då ofta i form av lägre ångförbrukning och renare vatten ut till recipient.

Produktnamn: 
RetStar®, BentStar®, FixStar®, PrimeBOND®, Raifix®

Skriv gärna ett meddelande eller en fråga, vi svarar så fort vi kan.