PAPPER & MASSA  -  Hartsbekämpning


Hartsbekämpning vid pappers- och kartongmaskiner har under lång tid varit ett aktuellt ämne eftersom det orsakar både kvalitéts- och körbarhetsproblem.
ACAT Pitch Counter (APC) ACAT Pitch Counter (APC)


För att uppnå en effektiv reduktion av olika hartser och stickies, bör de fixeras på fibrer och fines i minsta möjliga form innan agglomereringen av hartserna börjar. Det uppnås vanligen med hjälp av oorganiska och organiska fixeringsprodukter.

För en framgångsrik fixering av kolloidalt material med minimerad agglomerering, är valet av produkt, dosering och doseringspunkt viktiga variabler.
 

När det gäller att upptäcka avsättningar eller övervaka och behandla stickies, harts och ”white pitch” kan vi hjälpa till med ACATs specialutvecklade analysmetod ACAT Pitch Counter (APC).


Vid hartsbekämpning använder vi olika typer av fixeringsprodukter som bentonit, polyamin och polyDADMAC.

Produktnamn:
BentStar®, FixStar® and Raifix®

Skriv gärna ett meddelande eller en fråga, vi svarar så fort vi kan.

För mätning av an-/katjonbehov
För mätning av an-/katjonbehov