PAPPER & MASSA


Vi vänder oss till pappers- och massaindustrin i Skandinavien, Estland, Frankrike, Spanien och Belgien.

Vi vill verka nära våra kunder med ambitionen att tillföra värde i form av Tillgänglighet, Kunskap, Engagemang.

I vårt utbud till Pappers- och Massaindustrin har vi produkter för:

 Jan Larsson
Papper & Massa
+46 (0) 31-709 94 37
jan.larsson@acmgroup.se


 Claes-Göran Pettersson
Papper & Massa
+46 (0) 31-709 94 36
claes-goran.pettersson@
acmgroup.se


 Emil Engvall
Papper & Massa
+46 (0) 31-709 94 38
emil.engvall@acmgroup.se