Mineraler - Kemikalier - Filtrering

Vi tror på det lilla företagets möjligheter att hitta flexibla lösningar för optimal kundnytta. Vi är inne på vårt nionde år och har de senaste åren vuxit och etablerat oss inom våra segment Specialkemi, Pappersindustrin och Filtrering.
 

Tillgänglighet - Kompetens - Engagemang