NYHETER

2018

Sedan början av året har vi påbörjat ett samarbete med det österrikiska företaget API (Additives for Paper Industry). Vårt huvudfokus för detta samarbete är produkter och tekniska lösningar för mikrobiologisk slembekämpning i massa- och pappersprocesser.
 

APIs koncept bygger på MCA (MonoChlorAmine) teknologin och är baserat på ammoniumklorid och natriumhypoklorit. Konceptet är ett av fåtal på marknaden som bygger på oxidativ teknologi vilken ger en mycket effektiv slembekämpning.Produkterna är i jämförelse med traditionella biocider enklare att hantera utifrån kraven kopplat till BfR, FDA, Svanen och Ecolabel etc.
 

Eftersom vi idag bygger våra affärer till pappers-industrin på en hög närvaro och nära samarbete med våra kunder ser vi att denna typ av produkter skulle passa bra in i vår affärsmodell.


 

Som ni kanske vet träder den nya Dataskydds-förordningen (GDPR) i kraft från 25 maj, vilket framför allt kommer att ställa nya krav på hur vi hanterar personuppgifter. På ACM implementerar vi nya funktioner i vårt CRM-system som skall underlätta denna hantering.

Funktionerna innebär att vi på ett enkelt sätta kan visa för en kontaktperson vilka uppgifter som vi har sparat om personen ifråga och kan korrigera information om det begärs. Vi gör även en genomgång av vår databas för att säkerställa att vi inte har någon information sparad som inte är relevant för våra affärer och vår verksamhet.

I vårt förra nyhetsbrev skrev vi om vårt samarbete med den taiwanesiska företaget Chitec. Chitec tillverkar och säljer UV-absorbenter, HALS, fotoinitiatorer och antioxi-danter. Vi har nu fått vår första större order på både UV-absorbenter och fotoinitiatorer.

Produkterna kommer att levereras till en färgtillverkare i Norden. Detta är förstås ett viktigt steg i vår etablering av detta produktområde på nordiska marknaden och vi arbetar fortsatt tillsammans med Chitec för att bygga upp en position i Norden baserad på ett konkurrenskraftigt produktsortiment, vår lokala närvaro och våra logistik-lösningar med bl.a. lokalt lager.

Emil Engvall, VD Emil Engvall, VD

2017 uppgick ACMs omsättning till 89,7 MSEK, vilket var ca 4,5 MSEK mer än under 2017 och innebar fjärde året i rad med ökad omsättning. Under de första fyra månaderna 2018 har vi omsatt 34,1 MSEK, vilket är bättre än motsvarande period 2017 och bättre än vår budget. Vi har succesivt förbättrat vårt resultat sedan 2013 och 2017 nådde vi vårt bästa resultat hittills.

Både 2017 och början av 2018 har påverkats positivt av våra leveranser till pappersindustrin och den höga aktiviteten i den svenska byggbranschen. Vår strategi i pappers-industrin att arbeta i nära samarbete med våra kunder ger oss ett stort förtroende på marknaden, vilket ökar våra affärer.

Den höga aktiviteten i den svenska byggbranschen avspeglas bl.a. i våra leveranser till gipsskivor som har ökat succesivt sedan 2016. För återstoden av 2018 finns en viss osäkerhet om utvecklingen av byggandet, men vi har samtidigt tagit viktiga steg i etableringen av nya affärer, med nya produkter, som gör att vi ser positivt på utvecklingen för resten av året.

För att utöka vårt produktsortiment till massa- och pappers-industrin har vi initierat ett samarbete med Feralco Nordic.

Som ledande tillverkare av PAC och järnklorid har Feralco Nordic en stark position som leverantör till vattenrening i svenska kommuner och industrier.

Genom detta samarbete får vi på ACM möjlighet att erbjuda ett bredare sortiment av produkter och tekniska lösningar till svenska massa- och pappersindustri, till såväl vattenreningsapplikationer, hartsbekämpning i massor som till våtändan på pappers-maskiner. Detta samarbete ger samtidigt en plattform för Feralco Nordic att utöka närvaron i den svenska massa- och pappersindustrin. 

Niklas Wimnell  -  Account Manager Specialkemi Niklas Wimnell - Account Manager Specialkemi

Vi har anställt Niklas Wimnell som Account Manager till Specialkemi

Niklas kommer närmast från Euromekanik där han har arbetat med försäljning av lastarmar och säkerhetsutrustning till petrokemisk industri.

Tidigare har han arbetat en längre tid, i olika befattningar, på Emerson Automation Solutions. Där har fokus legat på radarbaserad nivåmätning till processindustri, raffinaderier och terminaler.

Niklas är utbildad maskiningenjör från Högskolan Väst.

Han börjar hos oss i april. Vi välkomnar Niklas och ser fram emot denna förstärkning av vårt team!