NYHETER

2017 > 03

Vi har under ett par års tid arbetat med att förbättra hela supply chain för vårt sortiment av dispergeringsmedel.

Detta arbete har nu börjat att bära frukt i form av nya affärer och en betydande ökning av kvantiteterna. Sortimentet av DispStar® består av en komplett serie av dispergeringsmedel för färg- och limindustrin och pappersbestrykning.

För eventuella förfrågningar hör av er till någon av våra säljare.