NYHETER

2017 > 01

Under 2015 förvärvade Imerys PCC  (Precipitated Calcium Carbonate) divisionen från Solvay. Denna organisation har nu integrerats i Imerys Carbonates.

I samband med att vi nu skriver ett nytt avtal med Imerys Carbonates division kommer även sortimentet av PCC att ingå. PCC är fälld kalciumkarbonat som är mycket ren och med väldigt fin partikelstorlek.

Med dessa produkter finns det intressanta möjligheter i både färg, fogmassor och PVC- produkter.

Under 2016 omsatte vi på ACM 85,3 mkr vilket är en ökning med 15,6% jämfört med 2015. Den ökade försäljningen är bl.a. kopplat till företagets etablering i Frankrike och Belgien.

En annan starkt bidragande faktor är den positiva utveck-lingen för affärerna till svensk pappersindustri under 2016. Under 2013 och 2014 hade företagets avdelning som vänder sig till pappersindustrin ett par vikande år.  Därefter har utveckling vänt och 2016 blev det bästa året för avd. Papper på flera år.

Emil Engvall, ny VD Emil Engvall, ny VD

Emil har nu varit anställd på ACM i fyra år och har det senaste året varit företagets Försäljningschef. Under denna tid på ACM har han visat att han har förmågan att leda och utveckla företaget ytterligare.
 
Genom Emils ledarskap kommer ACM att fortsätta att fokusera på att utveckla våra affärer. Genom utökat samarbete med kunder och leverantörer kommer ACM att fortsätta att öka försäljningen och kommer alltid titta efter nya applikationer.
 
Vi önskar Emil lycka till i sin nya roll!
 
Tommy Petersson och Bengt Wigermo
Ägare