NYHETER

2016 > 10

Vi har fått en ny serie polymerer avsedda för vattenrening och slamavvattning. Vi är nu ute hos våra kunder i de länder vi är aktiva och genomför lab studier. Hittills har vi sett mycket positiva och lovande resultat i lab vilket nu också genererat ett antal fullskaleförsök. Produkterna har visat på starkare flockning, renare klar fas och bättre avvattning.

Produktserien heter FlocStar® 2421 P NS - 2427 P NS.