NYHETER

2016

Imerplast är ett unikt produktsortiment av polyolefin compounds. Det är baserat på en mix av återvunnen PE och PP som har modifierats för att ge intressanta egenskaper för flera applikationer.

De första åren på marknaden har produkterna framför allt varit anpassade för korrugerade rör och trä- plastkompositer. Sortimentet har vidareutvecklats för att anpassas till fler applikationer för korrugerade rör.

Nyligen lanserade Imerys Imerplast kvaliteter utvecklade för formsprutning. Det ökar möjligheterna med Imerplast ytterligare, med ett återvunnet material som i många applikationer kan ersätta virgin PE och PP.

Detta erbjuder stora möjligheter för formsprutare och rörtillverkare att förbättra sitt företags hållbarhetsprofil. Kontakta oss gärna för mer information!

ACM levererar kemikalier med tillfört värde. Förutom värdetillförsel i form av säkra leveranser, applikationsservice, problemlösning och nödutryckningar, genomför vi också skräddarsydda utbildningar för våra kunders operatörer.

Med vår långa erfarenhet av mäldkemi och vattenrening som bas, hjälper vi kunder att utveckla både erfaren och nyanställd personal att styra sina processer. Det handlar givetvis om den kemiska funktionen, men också hur effekterna av kemin påverkar processerna. Vi talar också om hur effekterna kan utnyttjas genom anpassning av maskinparametrar eller andra processinställningar.

Ofta upplevs kemin som något abstrakt som man inte vill, vågar eller orkar ta sig an. Vi gör alltid en analys tillsammans med kunden om vad som behöver utvecklas. Därför anpassas varje enskild utbildning till den applikation och kunskapsnivå som är aktuell. Vi talar inte om kemiska formler utan om praktisk användning och hantering av de kemikalier vi levererar och vad som händer när de doseras till olika applikationer.
Vi har fått en ny serie polymerer avsedda för vattenrening och slamavvattning. Vi är nu ute hos våra kunder i de länder vi är aktiva och genomför lab studier. Hittills har vi sett mycket positiva och lovande resultat i lab vilket nu också genererat ett antal fullskaleförsök. Produkterna har visat på starkare flockning, renare klar fas och bättre avvattning.

Produktserien heter FlocStar® 2421 P NS - 2427 P NS.