Lyckad etablering för ACM i Frankrike och Belgien

Under hösten 2015 utökades ACMs samarbete med ACAT till att gälla även pappersindustrin i Frankrike, Spanien och Belgien.

Man etablerade ett bolag i Frankrike och tog över löpande affärer. Sedan denna etablering för drygt ett år sedan har utvecklingen varit mycket positiv.  Det franska dotterbolaget är nu positionerat med större affärer i både Frankrike och Belgien och omsättningen har fördubblats sedan slutet av 2015.