Nytt lager i Göteborg

Som ett led i utökad kundservice öppnar ACM fr o m 1 januari ett nytt lager i Göteborg. Tidigare har allt styckegods lagrats i Falkenberg men efter analys av kostnader och logistikflöde har beslut tagits att flytta produkterna som levereras till pappersindustrin från Falkenbergs lager till det nya lagret i Göteborg.